8. - 9. 10. 2010

Po prezentaci výsledků projektové práce a ukončení výměnného pobytu se němečtí kolegové vydali na cestu zpět do Wetzlaru. Letos jsme nově nabídli rodičům našich žáků, aby také navštívili partnerskou školu a město Wetzlar. Tato akce měla velký úspěch a doufáme, že ji budeme moci v dalších letech zopakovat.