Historie

Zahraniční spolupráce má v naší škole dlouhou tradici. V době před listopadem 1989 musela být zaměřena východním směrem. V letech 1978 až 1989 probíhala spolupráce s učilištěm v ukrajinském Lvově. V září 1978 poprvé navštívili naši žáci Lvov a v říjnu stejného roku nasledovala návštěva z Lvova do Lutína. Poslední výměna proběhla v roce 1989.

Součástí výměnných pobytů byly exkurze na "politicky významná místa" i sportovní a společenské aktivity. Mezi pedagogy i žáky obou škol vznikaly  bez ohledu na společenskou situaci přátelské vazby, které mnohdy přetrvaly léta. Zde je několik fotografií:Společné foto - Brest 1979

Odpočinek cestou do Brestu 1979

Opékání šašliků - Lvov 1979

Šašliky byly vynikající - Lvov 1979
 
Lvov 1982
 
Pracovní porada - Lutín 1983
 
Tank č. 32 - Praha 1983
 
Společné foto - Praha 1983
 
Společné foto u Jana Žižky - Praha 1983
 
Olšanské hřbitovy - Praha 1983