Stáže - Leonardo da Vinci

V rámci programu Leonardo da Vinci se podařilo realizovat dvě stáže. První stáž byla pro pedagody. V rámci týdenního pobytu ve Werner von Siemens Schule Wetzlar se seznámili s metodami práce a výuky, používanými pomůckami a organizací školy.  Celkem se stáže zúčastnilo 8 pedagogů ve čtyřech etapách. Více informací najdete na:
 
 
Druhá stáž byla pro 6 žáků a dva pedagogy, kteří se tři týdny účastnili vzdělávání ve Werner von Siemens Schule Wetzlar a v učňovské středisku firmy Buderus. Více informací najdete na: